Svarttorp nämns 1385-01-09 Link. Ett Askeby kloster och frälsehemman. Lydde under Hållnäs och Tidö till 1604 då det förvärvades av Johan Månsson Ulfsparre och lades under Tisenhult. Klosterhemmanet blev då kronohemman. 1543 nämns Oluff i Suartorp i skattelängd där han bland annat skulle hålla med 2 årliga hästar 2 fogde hästar 2 kungens hästar 2 yxskaft och pengar och säd. Den sista fasta boende brukaren var Torsten och Holger Persson mellan 1948-1953 därefter brukades jorden tillsammans med Hävla Gård där Gunnar och Ruth Svensson var de sista boende brukarna med djurhållning fram till 1964 


 Svarttorp hade tidigare bl.a. eget mejeri och blev känt i slutet av 1900-talet för "Svarttorpsfestivalen" som anordnades i och kring gårdens stora loge

2019 förvärvades svarttorp av familjen osmanoff som idag driver gårdsbutik, cafe 


.